0
توسط
در
ارسال شده در

قالب بطری

ساخت انواع قالب دستگاه های بادکن روتاری و خطی با بالاترین کیفیت آنادایز شده از طراحی تا ساخت گارانتی تمامی قالب ها 3000000 سیکل یا یک سال استفاده از آلومینیوم مورد استفاده در صنایع هوا و فضا [...]

0
توسط
در
ارسال شده در

دستگاه تمام اتوماتیک بادکن بطری پت با ظرفیت 12000 بطری در ساعت

دستگاه بادکن بطری پت با ظرفیت 12000 بطری 1.5 لیتری در ساعت ، فول سروو موتور (استرچ ، قالبها ، سیستم انتقال پریفورم داخل کوره ، سیستم تفکیک کننده پریفورم های خارج شده از کوره و …) همراه با [...]

0
توسط
در
ارسال شده در

دستگاه تمام اتوماتیک بادکن بطری پت با ظرفیت 8000 بطری در ساعت

دستگاه بادکن بطری پت با ظرفیت 8000 بطری 1.5 لیتری در ساعت ، فول سروو موتور (استرچ ، قالبها ، سیستم انتقال پریفورم داخل کوره ، سیستم تفکیک کننده پریفورم های خارج شده از کوره و …) همراه با [...]

0
توسط
در
ارسال شده در

دستگاه تمام اتوماتیک بادکن بطری پت با ظرفیت 6000 بطری در ساعت

دستگاه بادکن بطری پت با ظرفیت 6000 بطری 250 سی سی تا 2 لیتری در ساعت ، فول سروو موتور (استرچ ، قالبها ، سیستم انتقال پریفورم داخل کوره ، سیستم تفکیک کننده پریفورم های خارج شده از کوره و …) [...]

0
توسط
در
ارسال شده در

دستگاه تمام اتوماتیک بادکن بطری پت با ظرفیت 4000 بطری در ساعت

دستگاه بادکن بطری پت با ظرفیت 4000 بطری 1.5 لیتری در ساعت ، فول سروو موتور (استرچ ، قالبها ، سیستم انتقال پریفورم داخل کوره ، سیستم تفکیک کننده پریفورم های خارج شده از کوره و …) همراه با [...]

0
توسط
در
ارسال شده در

دستگاه تمام اتوماتیک بادکن بطری پت با ظرفیت 3000 بطری در ساعت

دستگاه بادکن بطری پت با ظرفیت 3000 بطری 1.5 لیتری در ساعت ، فول سروو موتور (استرچ ، قالبها ، سیستم انتقال پریفورم داخل کوره ، سیستم تفکیک کننده پریفورم های خارج شده از کوره و …) همراه با [...]

برگه 1 از 2